Hồ sơ pháp lý của công ty

Quyết định thành lập Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA

Quyết định thành lập Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA
Download File QĐ 1189 vv thành lập Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo LĐ SONA - gốc.pdf ...

Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ

Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ
Download File Kỹ quỹ XKLĐ 8.11.22.pdf ...

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Download File Giấp phép cho thuê lại lao động 31.05.2022.pdf ...

Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Download File 1.Giấy phép mới số 792 cấp 07.9.2021.pdf ...

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Download File Giay chung nhan DKKD lần 2- 10.11.2020 (1).pdf ...

ĐỐI TÁC