Đại hội cổ đông 2024

CBTT: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Chường Trình + Thư mời tham [...]

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (RIICP) GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SONA

Viện Nghiên cứu Thanh tra và Phòng, chống tham nhũng (RIICP) được thành lập theo [...]

PHIẾU TRẢ LỜI vv ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2023

Phiếu trả lời số 320/2023/CBN-HQTACP ngày 14/07/2023 Phiếu trả lời số 361, 362,363,364,365/2023/CBN-HQTACP ngày 17/08/2023

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 30/5/2022, tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, Mê Linh, [...]