Tầm nhìn:

Công ty SONA phấn đấu trở thành công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ tuyển dụng và đào tạo tại Việt Nam và trong khu vực

Sứ mệnh:

  • Đối với Khách hàng, SONA sẽ cung cấp các dịch vụ/giải pháp hoàn  hảo và toàn diện về nguồn nhân lực có chất lượng của Việt Nam để lại sự thành công cho Khách hàng.
  • Đối với Người lao động, SONA sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn tuyển dụng tốt nhất để người lao động tự nguyện lựa chọn việc làm phù hợp ở trong và ngoài nước. SONA sẽ luôn đồng hành để bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động.
  • Đối với nhân viên, SONA phấn đấu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và đoàn kết; tạo điều kiện tối đa cho nhân viên phát huy hết năng lực và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên công ty.
latest Running Sneakers | Nike Releases, Launch Links & Raffles

ĐỐI TÁC