Công ty Sona chúc mừng năm mới 2024

Nhân dịp năm mới, Công ty Sona chúc Quý khách sang năm mới luôn vui [...]

CUNG CẤP LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO

Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung [...]

Lễ tiễn 75 lao động sang làm việc tại Uzbekistan

Công ty Sona vinh dự tổ chức một sự kiện Lễ tiễn 75 lao động [...]

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 “Công Ty Cổ Phần Công Ứng [...]

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 30/03/2024 Báo cáo tài chính [...]

Thông báo cổ đông

Nghị quyết Số 36/2024/NQ-HĐQT họp HĐQT quý 4 năm 2023 20/03/2024 Nghị quyết Số 35/2023/NQ-HĐQT [...]

Đại hội cổ đông 2023

SON_Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 SON_Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Thư [...]

PHIẾU TRẢ LỜI vv CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2023

Phiếu trả lời số 19/2023/CBN-HQTACP ngày 26/04/2023 Phiếu trả lời số 20/2023/CBN-HQTACP ngày 26/04/2023 Phiếu [...]