Hồ sơ pháp lý

 Danh sách cán bộ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc [...]

Thư Ngỏ

Kính thưa quý Khách hàng! Lời đầu tiên, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty [...]

Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Tầm nhìn: Công ty SONA đặt mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong [...]

Giới thiệu chung về công ty

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) được thành lập [...]