Thứ trưởng Bộ Lao Động đến thăm và làm việc tại SONA

Ban lãnh đạo công ty SONA đã hân hạnh đón tiếp Thứ trưởng Bộ Lao [...]

CẢNH BÁO GIẢ MẠO CÔNG TY SONA

Công ty Sona xin cảnh báo về việc có những đối tượng đang giả mạo [...]

CUNG CẤP LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO

Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung [...]

Lễ tiễn 75 lao động sang làm việc tại Uzbekistan

Công ty Sona vinh dự tổ chức một sự kiện Lễ tiễn 75 lao động [...]

PHIẾU TRẢ LỜI vv CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2023

Phiếu trả lời số 19/2023/CBN-HQTACP ngày 26/04/2023 Phiếu trả lời số 20/2023/CBN-HQTACP ngày 26/04/2023 Phiếu [...]

PHIẾU TRẢ LỜI vv ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2023

Phiếu trả lời số 320/2023/CBN-HQTACP ngày 14/07/2023 Phiếu trả lời số 361, 362,363,364,365/2023/CBN-HQTACP ngày 17/08/2023

CoC-VN: Công ty SONA được xếp hạng 5 sao

Hà Nội, Ngày 08/01/2020, Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) đã phối [...]