BA LAN: Tuyển thợ Hàn dự án Điện gió trọng điểm của Chính phủ Ba Lan

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) cần tuyển GẤP Thợ [...]

Hàn Quốc: Thông báo tuyển Gấp Thợ Hàn 4G-6G (Visa E7)

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực thuộc [...]

RUMANI: Thông báo tuyển Thợ Hàn đi làm việc tại Rumani

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực thuộc [...]

BA LAN: Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Ba Lan

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực thuộc [...]

RUMANI: Thông báo tuyển dụng Lập trình viên CNTT

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực thuộc [...]

KUWAIT: Thông báo tuyển lao động xây dựng đi làm việc tại Kuwait

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực [...]

HÀN QUỐC: Thông báo tuyển thuyền viên tàu cá gần bờ đi làm việc tại Hàn Quốc

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực [...]

NHẬT BẢN: Thông báo tuyển Thực tập sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) cần [...]

ĐÀI LOAN: Thông báo tuyển lao động nữ đi làm việc trong nhà máy điện tử tại Đài Loan

Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Th­ương mại (SONA) thuộc [...]

Ả Rập Xê út: Thông báo tuyển lao động xây dựng cho Tập đoàn J&P tại Ả rập Xê út

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực [...]