CoC-VN: Công ty SONA được xếp hạng 5 sao

Hà Nội, Ngày 08/01/2020, Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Bộ quy tắc ứng xử (CoC-VN phiên bản 2018)  dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và công bố kết quả xếp hạng năm 2018-2019 đối với các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam,  bà Valentina Barcucci, Phó Giám đốc Văn phòng  ILO tại Việt Nam và Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài và đại diện hơn 100 doanh nghiệp hội viên.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch VAMAS cho rằng việc đánh giá thực hiện Bộ CoC-VN phiên bản 2018 với hơn 100 chỉ tiêu đánh giá đã giúp tăng thêm tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệm, đồng thời là cơ hội để thúc đẩy các doanh nghiệp hoàn thiện hơn quy trình nghiệp vụ quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ.  Với kết quả 104 doanh nghiệp tham gia đánh giá, có 4 doanh nghiệp được xếp hạng 6 sao, có 68 doanh nghiệp được xếp hạng 5 sao; 30 doanh nghiệp được xếp hạng 4 sao và 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện xếp hạng. Điều này thể hiện rằng các doanh nghiệp đã chú ý hơn trong việc nâng cao công tác quản trị và chất lượng dịch vụ. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã đại diện công ty đón nhận Giấy chứng nhận xếp hạng 5 sao cho việc thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử năm 2018-2019. Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty SONA được xếp hạng 5 sao.