Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 01/6/2022, tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, Mê Linh-Hà Nội, Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại (Mã SON) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội gồm có đại diện Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), công ty Kiểm toán CPA Việt Nam và các cổ đông.

Báo cáo tại Đại hội, đại diện HĐQT cho biết: Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do hầu hết các nước tiếp nhận lao động đều bị ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các chuyến bay quốc tế, công tác tuyển chọn và tiếp nhận lao động bị dừng lại…Bên cạnh đó, cở sở làm việc và đào tạo người lao động của Công ty bị UBND thành phố Hà Nội trưng dụng làm địa điểm cách ly y tế trong thời gian dài. Điều đó đã làm cho kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty bị lỗ.

Sang năm 2022, với tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới cơ bản đã được kiểm soát cùng với việc nhiều nước tiếp nhận lao động đang dần mở cửa tiếp nhận lại lao động Việt Nam, Công ty đặt mục tiêu kết quả kinh doanh sẽ có lãi.