Công ty SONA chú trọng công tác đào tạo cho thuyền viên đánh cá gần bờ Hàn Quốc

Được sự cho phép của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc (NFFC), công ty SONA bắt đầu triển khai chương trình phái cử Thuyền viên đánh cá gần bờ sang Hàn Quốc từ năm 2011 . Đến nay, công ty SONA đã đưa được hơn 700 thuyền viên sang làm việc tại Hàn Quốc.

Trong quá trình thực hiện phái cử thuyền viên, công ty SONA luôn chú trọng đến công tác đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và đánh giá sát hạch thực tiễn cho thuyền viên. Tất cả thuyển viên đã qua tuyển chọn đều phải tham gia khóa đào tạo tập trung với thời gian hai tháng về ngoại ngữ, giáo dục định hướng và nâng cao kỹ năng nghề tại Trường Đào tạo lao động xuất khẩu của công ty.

Lớp học tiếng Hàn dành cho thuyền viên đi làm việc trên tàu cá gần bờ ở Hàn Quốc

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng công ty tổ chức tổ chức đợt đánh giá sát hạch kỹ năng nghề đối với học viên trên tàu đánh cá để nâng cáo kỹ năng nghề cho người lao động cũng như sàng lọc lựa chon ra những người lao động có chuyên môn tay nghề và sức khỏe tốt.

Thuyền viên trước giờ thực hành kỹ năng nghề trên tàu cá
Các thuyền viên thao tác kỹ thuật xếp lưới

Việc tổ chức tốt công tác đào tạo và đánh giá sát hạch, giúp người lao động có thể nhanh chóng hòa nhập và làm quen với môi trường mới sau khi sang Hàn Quốc làm việc.