Cung ứng nhân lực

Cung ứng nhân lực là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của công [...]

Tư vấn du học

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế thế giới, Du học [...]

Trường đào tạo lao động xuất khẩu SONA

Trường Đào tạo Lao động xuất khẩu là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ [...]

ĐÀI LOAN: Thông báo tuyển lao động nữ đi làm việc trong nhà máy điện tử tại Đài Loan

Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Th­ương mại (SONA) thuộc [...]

Ả Rập Xê út: Thông báo tuyển lao động xây dựng cho Tập đoàn J&P tại Ả rập Xê út

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực [...]

Giới thiệu chung về công ty

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) được thành lập [...]

QATAR: Thông báo tuyển dụng lao động xây dựng cho Tập đoàn J&P (Hy Lạp) tại Qatar

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trực thuộc [...]

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công [...]